Doplnujúce info

Ľudia odnepamäti cítili potrebu navzájom komunikovať a vymieňať informácie. Aktuálna a správna informácia znamenala veľmi veľa (a znamená). Ľudia používali rôzne signály, poslov, telegraf, telefón, televíziu…

A prisiel pocitac…

S rozmachom počítačov vznikla potreba ich vzájomného prepojenia na rôzne účely. Vznikla počítačová sieť spájajúca či už len par ale i mnoho počítačov na rôzne vzdialenosti. Na prepojenie zariadení sa vo väčšine používajú rôzne druhy kabeláže.

Drot vs vzduch

V súčasnosti je počítač už bežná záležitosť v mnohých nielen vo úradoch, firmách, domácnostiach, ale aj na mnohých iných miestach. Toto množstvo počítačov vyžaduje zosieťovanie. Lenže možnosť naťahať na rôznych miestach kabeláž nielen vyžaduje zásahy do stien ale aj samotne káble sú nepraktické z hľadiska malej mobility, ceny kabeláže, či možnosti na dane miesto káble vôbec dotiahnuť.

Alternatívou pri zosieťovaní zariadení predstavuje technológia bezdrôtových sietí, v súčasnosti dostupná a najviac používaná technológia WiFi využívajúca na prenos dát mikrovlny.

V porovnaní rýchlosti zatiaľ vyhrávajú kabelážne siete, kde sú štandardom rýchlosti nad 100Mbit, pričom bezdrôtová sieť poskytuje optimálne najviac 54Mbit pri štandarde 802.11g.

Pouzitie

Použitie bezdrôtových technológii je naozaj rozmanité – od malých lokálnych sieti pre par počítačov sa používajú na vzdialene spoje medzi sieťami. Hojne používanými sú siete poskytujúce internetové pripojenie nielen veľkomiest ale aj malých dedín (vid prípad Nepálskych farmárov). Pomocou Wifi začínajú komunikovať aj tlačiarne, fotoaparáty, herne zariadenia, dokonca existuje možnosť bezdrôtového prenosu videa pomocou kamery.

Wifi

WiFi (Wireless Fidelity) je zaužívané označenie pre štandard bezdrôtového prenosu dát na báze radiových vĺn istej frenkvencie. Technológia WiFi používa na komunikáciu frekvenčné spektrum, ktoré môže každý voľne používať – v okolí frekvencie 2.4 GHz delí pásmo na 11 kanálov o šírke 22Mhz.

Na to aby sa mohol vytvoriť bezdrôtový spoj je potrebn0 použiť bezdrôtovú sieťovú kartu ako ekvivalent klasickej sieťovky, ktorá obsahuje konektor na pripojenie antény, alebo tzv. Access Point, ktorý by sa dal prirovnať k switchu, na ktorý sa bezdrôtovo pripoja klientsk0 sieťové adaptéry. Je tiež možné použiť ad-hoc spojenie kde komunikujú priamo dve klientské sieťovky. Pri pripojení je potrebné zvážiť vzdialenosti komunikujúcich zariadení. Podobne ako v prípade kabeláže aj v prípade Wifi existuje konečná vzdialenosť na ktorú sú zariadenia schopné komunikovať. Pri Wifi táto vzdialenosť závisí od vyžiarených dB sieťovou kartou ako aj od antény. Je možné použiť malé antény dodávané priamo z kartou ktoré majú malý dosah <300m, alebo externé všesmerové alebo smerové antény s dosahom aj niekoľko kilometrov.

WI-FI je zároveň aj určite najrozšírenejším spôsobom bezdrôtového prenosu dát na svete, ak nerátame mobilné telefóny a ich siete, ktoré sú predsa len určené zatiaľ na obmedzený objem prenosu dát.

Spedifikacia

Je postavená na IEEE 802.11 špecifikácii. V praxi sa využívajú štyri 802.11x špcifikácie, konkrétne 802.11a, 802.11b, 802.11g a 802.11n. 802.11b bola prvou do praxe uvedeným variantom, 802.11g a 802.11n sú najúspešnejšími variantami za rok 2005. 802.11a sa predpokladá ako veľký úspech budúceho roku.

Špecifikácia Prenosová rýchlosť Frekvencia Kompatibiné s
802.11 b 11 Mb/s 2,4 GHz b
802.11 g 54 Mb/s 2,4 GHz b,g
802.11 a 54 Mb/s 5 GHz a
802.11 n 100 Mb/s 2,4 GHz b,g,n

Vo väčšine krajín sveta nie sú na prevádzkovanie wi-fi sietí potrebné licencie, nakoľko obe pásma sú voľnými pásmami. Najrozšírenejšie wi-fi siete pracujú vo frekvenciách od 2,400 MHz do 2,483.50 MHz. Umožňuje to operáciu na 11 kanáloch, pričom každý má rozsah 5MHz.

1. Channel 1 – 2,412 MHz
2. Channel 2 – 2,417 MHz
3. Channel 3 – 2,422 MHz
4. Channel 4 – 2,427 MHz
5. Channel 5 – 2,432 MHz
6. Channel 6 – 2,437 MHz
7. Channel 7 – 2,442 MHz
8. Channel 8 – 2,447 MHz
9. Channel 9 – 2,452 MHz
10. Channel 10 – 2,457 MHz
11 .Channel 11 – 2,462 MHz

V každej lokalite (Európa, USA, Japonsko) sú presne dané limity na vyžarovanie zariadení. Napríklad v USA je maximálny výkon vysielača stanovený na 1W a maximálny efektívny výkon je 4W. V európe sú tieto limity o niečo nižšie. Väčšina wi-fi zariadení má výkony vysielačov položené niekde od 15mW do 200mW. Nové štandardy, ktoré nasledujú za 802.11 sa rýchlo vyvíjajú. Za najsľubnejšie sa považuje 802.16 WiMAX s dosahom až niekoľko kilometrov a prenosovou rýchlosťou do 70Mb/s. Pracovná frekvencia je od 2GHz do 11GHz, čiže je teoreticky možné, že bude existovať nejaká forma interoperability medzi 802.11 a 802.16 zariadeniami.

Vyhody Wifi

  • Na rozdiel od iných radiových systémov, Wi-Fi používa nelicencované rádiové spektrum a nevyžadujú sa preto povolenia na stavbu bezdrôtových sietí.
  • Umožnuje byť zriadené bez použitia kabeláže, alebo v miestach, kde nie je možné ťahať kabeláž, ako napríklad exteriéry alebo historické budovy.
  • Wi-Fi produkty sú rozšírené na trhu a je veľký výber týchto produktov.
  • Väčšina Wi-Fi sietí podporuje roaming – user pri svojom pohybe po budove prechádza z jedného accesspointu na druhý bez toho, aby o tom vôbec vedel. Stále tak zostáva jeho konektivita zachovaná.
  • Wi-Fi je jednotný štandard, a na rozdiel od mobilných sieti GSM tie isté zariadenia fungujú všade vo svete rovnako

Nevyhody Wifi

  • Wi-Fi nepoužíva licencované pásmo a tak môže dochádzať v niektorých lokalitách ľahko k presýteniu pásma. Tým môže dôjsť buď k degradácii výkonu bezdrôtových zariadení v sieti alebo aj k znefunkčneniu celej siete.
  • Niektoré krajiny vyžadujú na prevádzku wi-fi zariadení presahujúcich vlastný majetok zvláštne povolenia.
  • 802.11b a 802.11g siete využívajú pásmo 2.4GHz, ktoré sa kryje s pásmom používaným pre niektoré mobilné siete a napríklad aj bluetooth. Mikrovlnné rúry tiež využívaju toto pásmo. To všetko môže výrazne ovplyvniť kvalitu pripojenia bezdrôtovými sieťami
  • Relatívne vysoké energetické náklady a tepelný výdaj zariadení.